Adress:
Kajsas Friskvård AB
Kartåsgatan 11
531 40 Lidköping

Tel:
0701-45 00 05

E-post:
kajsa@kajsasfriskvard.se

Org.nr:
559040-4520

Avbokning

Avbokningar / ombokningar kan göras senast 24 timmar innan. Missad tid debiteras.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter
När Du bokar en tid hos en Kajsas Friskvård AB via Bokadirekt eller på annat sätt, samlas de personuppgifter vi anser vara nödvändiga för att vi ska kunna följa upp och redovisa de tjänster du köper av oss. Uppgifterna behandlas vidare av Bokadirekt samt Kajsas Friskvård AB under varsitt åtskilt ansvar.

Insamling av personuppgifter
Personuppgifter samlas in när du bokar eller skapar ett konto hos Bokadirekt, eller ringer och bokar tid direkt till vår mottagning. Boka Direkt är det företag Kajsas Friskvård AB köper tjänsten för onlinebokning av. Kajsas Friskvård AB samlar in följande uppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Adress

Vid bokning utan att du skapat ett användarkonto sparar Bokadirekt endast din e-post, övriga uppgifter förs endast över till Kajsas Friskvård AB. Skapar du ett Bokadirekt-konto sparar Bokadirekt de uppgifter du anger i din profil.

Ändamål med behandlingen
Uppgifterna inhämtas för administration och kommunikation angående bokningen. De kan också komma att användas för marknadskommunikation och verksamhetsutveckling av Bokadirekt och Kajas Friskvård AB.

Bokadirekts berättigade intresse för behandlingen grundar sig i fallet för administration och kommunikation angående bokningen i utförandet av det kontrakt bokningen utgör. För marknadskommunikation och verksamhetsutveckling grundar sig det berättigade intresset i den kundrelation du ingår med Bokadirekt genom att boka via Bokadirekt.

Kajsas Friskvård AB’s berättigade intresse för behandlingen grundar sig i fallet för administration och kommunikation angående bokningen i utförandet av det kontrakt bokningen utgör. För marknadskommunikation och verksamhetsutveckling grundar sig det berättigade intresset i den kundrelation du ingår med oss genom din bokning.

Kajsas Friskvård AB behandlar dina uppgifter under eget ansvar och använder dem för kommunikation direkt med Dig, uppföljning av den behandling Du får, ekonomisk redovisning, samt vid debitering eller fakturering av Dig som kund.

Hur länge lagras dina uppgifter?
Kajsas Friskvård AB lagrar Dina uppgifter så länge du är kund hos oss och ett år därefter.

Uppgifter under Bokadirekts ansvar som lagras då du bokar utan att ha skapat ett konto lagras upp till 1 år. Har du skapat ett konto lagras de tills dess du själv raderar ditt konto.

Delning av uppgifter
Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för att utföra ändamålen listade ovan. Sådana parter utgörs då av leverantörer av tjänster nödvändiga för Bokadirekts drift, underhåll och utskick via SMS och e-post.

Rättigheter och Kontakt
Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade. Vill du komma i kontakt med Kajsas Friskvård ABs angående dina personuppgifter kan du skicka ett meddelande till. kajsa@kajasfriskvard.se

Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.

© Copyright - Kajsas Friskvård Massage Kostrådgivning Medicinsk laser PT