Vad är en laser?

Redan 1967 kom den första medicinska rapporten
om att laserljus har stimulerande effekter på celler och
vävnader. Sedan dess har med är 3000 studier
publicerats från mer än 80 länder. Idag är laserterapi
en vanlig behandlingsform i de flesta länder.

En laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus.
Med renat ljus menas att ljuset har EN enda våglängd,
på samma sätt som att ljudet från en flöjt har
en enda ton och är därmed renare än ljudet från en
burk med stenar som skakas. Laserljuset har, precis
som flöjten, långa sammanghängande vågor. Laser
kan göras starka eller svaga.

Vad är medicinsk laser?
Laser inom medicinen är av många olika slag, men de
kan indelas i två huvudgrupper:
1. Starka lasrar, som skär och bränner.
Dessa lasrar kallas för kirurgiska lasrar.
2. Svaga lasrar som stimulerar cellfunktioner. Sådana
lasrar kallas ofta medicinska lasrar, biostimulerande-
eller lågeffektlasrar.

Olika ljus behandlar olika
typer av problem
Olika lasertyper påverkar vävnad och celler på olika sätt.
Även olika lasertypers behandlingseffekt för olika prober
skiljer sig åt.
GaAs-lasern (904 nm, infrarött, osynligt ljus) lämpar sig
bäst för problem av djupare slag såsom smärta och
inflammationer i leder, muskler och senor mm. T.ex. onda
ryggar, axlar, knän, tennisarmbågar eller idrottsskador,
oavsett om problemet uppstått genom förslitning,
överbelastning eller av annan orsak. Även bihåleoch
öroninflammation kan behandlas med framgång.
HeNe-lasern eller GaAIInP-lasern (synligt rött ljus, 635 nm)
är bäst på problem i hud och slemhinnor, t.ex bältros,
herpes, bensår, eksem, munsår, ilande tandhalsar etc.
GaAIAs-lasern (810-830 nm, infrarött osynligt ljus) intar en
mellanställning mellan de båda ovanstående. Med denna
laser kan tinnitus behandlas med bra resultat.

Hur går behandlingen till?
Laserljuset kommer ut från ett handstycke, även kal�-
lad prob. Man håller då bara i änden av proben i kontakt
med hud mot det ställe där man behandlar. Beroende
på lasertyp och vävnadstyp tränger ljuset in olika djupt i
vävnaden. Andra behandlingsfaktorer är hur djupt in problemet
sitter eller hur stor yta man behandlar. En vanlig
behandlingstid är 1-10 minuter.

Hur många behandlingar behövs?
Man brukar behandla tätare i början, och sedan med allt
längre intervaller när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång
kan sträcka sig över 1-15 behandlingar
beroende på patientens mottaglighet och på hur länge
problemet funnits, samt typen av problem. Kroniska
problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem
och skador. Vid akuta problem kan man behandla 1-2
gånger per dag.

Finns det risker?
Nej, inte i något avseende. Inte heller för ögonen och
skyddsglasögon behövs i regel inte.
Kan man äta mediciner?
Ja, mediciner brukar inte vara något problem att kombinera
med laserbehandling.
Bör man iaktta något efter behandlingen?
Ja, laserljuset ger ofta en direkt smärtlindring. Då är det
viktigt att veta att smärtan kan komma från en skada
som kan ha resulterat i en inflammation. Smärtan hindrar
då en överbelastning. Laserns smärtlindrande effekt kan
då i sin tur leda till att du överbelastar kroppen igen, då
du inte känner att du har ont. Det är därför viktigt att
du inte belastar leden, senan etc. innan terapeuten ger
klartecken.

Vad är chanserna att bli bra?
Alla reagerar olika på laserbehandling. Man märker i regel
en reaktion inom 1-5 gånger. De flesta känner en effekt
på en gång, andra efter fler behandlingar. Ca. 10% reagerar
inte alls, eller så lite att man måste konstatera att
laserbehandling inte är rätt metod. Vissa personer lämpar
sig mer fär laser än andra helt enkelt